MKVToolNix 68.0.0

MKVToolNix 68.0.0

Moritz Bunkus – Freeware – Android
ra khỏi 34 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
mkvtoolnix là một tập hợp các công cụ cho phép người dùng để hiển thị thông tin về, trích xuất các dòng từ, nhập một vài dòng vào và chia Matroska phương tiện truyền thông tập tin. Hỗ trợ dòng video loại bao gồm các dòng suối từ AVIs, Ogg/OGM và tập tin RealVideo.
Hỗ trợ định dạng âm thanh bao gồm Vorbis, RealAudio, MP3, MP2, FLAC, AC3 và AAC. Một số các định dạng phụ đề hỗ trợ, bao gồm cả SRT, SSA, ASS, VobSub, và nhiều người khác. Các tập tin kết quả có thể chơi trở lại với nhiều phương tiện truyền thông người chơi trên Linux/Unix hoặc bộ lọc Matroska Hiển thị trực tiếp trong Windows.

Tổng quan

MKVToolNix là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Moritz Bunkus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 723 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MKVToolNix là 68.0.0, phát hành vào ngày 23/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 68.0.0, được sử dụng bởi 13 % trong tất cả các cài đặt.

MKVToolNix đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Người sử dụng của MKVToolNix đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MKVToolNix!

Cài đặt

người sử dụng 723 UpdateStar có MKVToolNix cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản